Unit A-0311

ราคา 1,850,000 บาท HOT DEAL 1,705,000 บาท
1 ห้องนอน ขนาด 27 ตารางเมตร แต่งครบ พร้อมอยู่ทันที

Unit A-0411

ราคา 1,870,000 บาท HOT DEAL 1,705,000 บาท
1 ห้องนอน ขนาด 27 ตารางเมตร แต่งครบ พร้อมอยู่ทันที

Unit A-0814

ราคา 1,950,000 บาท HOT DEAL 1,705,000 บาท
1 ห้องนอน ขนาด 27 ตารางเมตร แต่งครบ พร้อมอยู่ทันที

Unit B-0511

ราคา 1,870,000 บาท HOT DEAL 1,705,000 บาท
1 ห้องนอน ขนาด 27 ตารางเมตร แต่งครบ พร้อมอยู่ทันที
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ลงทะเบียน

02-652-4000
Copyright @ 2013 Grand Unity Development Co., Ltd. All Rights Reserved
Copyright @ 2013 Grand Unity Development Co., Ltd. All Rights Reserved