HOT DEAL

ผลการค้นหา ทุกทำเล ทุกราคา ทั้งหมด 21 รายการ

โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน

A-2113

1 Bedroom 32.92 ตร.ม. | ราคาปกติ 6.203 ลบ.
ส่วนลด 703,000 บ.
ราคาพิเศษ 5.5 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน

A-2104

1 Bedroom 32.51 ตร.ม. | ราคาปกติ 6.125 ลบ.
ส่วนลด 625,000 บ.
ราคาพิเศษ 5.5 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน

A-2101

1 Bedroom 33.34 ตร.ม. | ราคาปกติ 6.322 ลบ.
ส่วนลด 822,000 บ.
ราคาพิเศษ 5.5 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ คาร่า อารีย์-พระราม 6

A-0604

2 Bedroom 62.02 ตร.ม. | ราคาปกติ 10.49 ลบ.
ส่วนลด 1,900,000 บ.
ราคาพิเศษ 8.59 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ คาร่า อารีย์-พระราม 6

A-0404

2 Bedroom 62.02 ตร.ม. | ราคาปกติ 10.29 ลบ.
ส่วนลด 1,700,000 บ.
ราคาพิเศษ 8.59 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น

A-0918

Studio 21.23 ตร.ม. | ราคาปกติ 2.88 ลบ.
ส่วนลด 490,000 บ.
ราคาพิเศษ 2.39 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น

A-0917

1Bedroom Plus 31.22 ตร.ม. | ราคาปกติ 4.18 ลบ.
ส่วนลด 890,000 บ.
ราคาพิเศษ 3.29 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น

A-0716

1Bedroom 25.02 ตร.ม. | ราคาปกติ 3.09 ลบ.
ส่วนลด 400,000 บ.
ราคาพิเศษ 2.69 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น

A-0713

1Bedroom 25.45 ตร.ม. | ราคาปกติ 3.16 ลบ.
ส่วนลด 470,000 บ.
ราคาพิเศษ 2.69 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น

A-0304

1Bedroom Plus 31.37 ตร.ม. | ราคาปกติ 3.35 ลบ.
ส่วนลด 200,000 บ.
ราคาพิเศษ 3.15 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ คาร่า อารีย์-พระราม 6

A-0801

2 Bedroom 60.92 ตร.ม. | ราคาปกติ 10.09 ลบ.
ส่วนลด 1,500,000 บ.
ราคาพิเศษ 8.59 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง

โครงการ เดอ ลาพีส จรัญ 81

A-2005

1 Bedroom 26.34 ตร.ม. | ราคาปกติ 3.29 ลบ.
ส่วนลด 300,000 บ.
ราคาพิเศษ 2.99 ลบ.
ดูรายละเอียดห้อง