facebook
มากกว่าพื้นที่ใช้ชีวิต แกรนด์ ยูนิตี้ อยากให้ที่อยู่อาศัยเป็นเสมือนโลกใบเล็กๆ
ที่แต่ละคนสามารถรวบรวมสิ่งที่ชอบ ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ ได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้
เพื่อมีความสุขได้เต็มที่ในแบบที่ตัวเองต้องการ
ปี 2544 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (Grand Unity Development Co., Ltd.)
ในเครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (Univentures PCL) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบคอนโด โดยปัจจุบันมีโครงการคุณภาพรวมมูลค่ากว่า สามหมื่นล้านบาท ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการทำงานที่ทีมงาน
และกลุ่มผู้บริหารใส่ใจในรายละเอียด มีการลงพื้นที่จริงทั้งก่อนและหลังอยู่อาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ทุกโครงการจากแกรนด์ ยูนิตี้ จึงดีไซน์และให้ฟังก์ชั่นที่สมเหตุผล
กับการอยู่อาศัยตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อทำให้ทุกตารางนิ้ว เป็นพื้นที่
ที่ลูกค้าได้ใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบที่ต้องการ