facebook

NEWS

มอบอุปกรณ์กีฬา

คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนซอยไวตี เขตบางรัก เพื่อร่วมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมถึงชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนของ GRAND UNITY ที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีให้กับชุมชนบริเวณรอบโครงการ โดยมี คุณรังสรรค์ สังข์ทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานชุมชนซอยไวตี เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชุมชนซอยไวตี ซอยสีลม 13 กรุงเทพฯ