facebook

NEWS

“Simply Makes Sense. - ใช้ชีวิตบนเหตุผลของคุณ”

ครั้งแรกของการเปิดตัวแนวคิดใหม่ของที่อยู่อาศัยจาก Grand Unity ที่พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 อย่างยั่งยืนด้วยความเข้าใจและเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้บริโภค พร้อมกับการปล่อยโฆษณาตัวใหม่ ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆ ของคุณที่ยังตามคนอื่น ให้กลับมาใช้ชีวิตบนเหตุผลของตัวเองอีกครั้ง ชมภาพบรรยากาศงาน Grand Unity “Simply Makes Sense.” ได้ที่นี่
#ใช้ชีวิตบนเหตุผลของคุณ #GrandUnity #SimplyMakesSense