www.grandunity.co.th
เกี่ยวกับแกรนด์ ยูนิตี้

ความเป็นมา

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้าน บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ประกอบธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และ คอนโดมิเนียมแนวใหม่ ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ยกระดับการอยู่อาศัยแบบชีวิตคนเมือง
ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา กับ 25 โครงการคุณภาพ รวมมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท เราภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราได้ยึดมั่นมาโดยตลอด
แกรนด์ ยูนิตี้
ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพการก่อสร้าง คุณภาพ งานบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

เรารังสรรค์

ที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายทั้งการเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของ

เราเลือกสรรค์

ประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดของ ผู้อยู่อาศัยรวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

เราสร้างสรรค์

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการอยู่อาศัย ร่วมกันภายในโครงการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี