คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว
เพศ ชาย หญิง
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
หมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

   
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ หมู่ที่ (Optional) หมู่บ้าน (Optional) ซอย (Optional) ถนน
 
จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ Ex. 08xxxxxxxx,09xxxxxxxx ไม่ต้องมีเครื่องหมาย -
อี-เมล์
อี-เมล์(สำรอง)
 Line ID
   
 
   
งบประมาณในการซื้อ (ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์)
ประเภทสินค้าที่สนใจ
1 ห้องนอน 2 ห้องนอน ร้านค้า
วัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่ออยู่อาศัย เก็บไว้เป็นสินทรัพย์ เพื่อลงทุนให้เช่า เพื่อขายต่อในอนาคต เพื่อไว้ลงทุนมากกว่า 10 ห้อง
ต้องการทราบ
รายละเอียดโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม
ช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวกรับสาย
08:00-10:00 น. 10:00-12:00 น. 12:00-13:00 น. 13:00-15:00 น.
15:00-17:00 น. 17:00-19:00 น. 19:00-20:00 น.  
   
Copyright © 2011 Grand Unity Development Co., Ltd. All Rights Reserved.