รายชื่อพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภายในโครงการ ยู ดีไลท์
ตาเสือ, ตะเคียน, ตะเคียนหนู, มะม่วงหัวแมงวัน, มะหาด, มะหวด, กระโดน, สาธร, ยางนา, มะขามป้อม, ยมหิน, มะพลับ, อินทนิลน้ำ, เสลาเปลือกบาง, ตะแบกนา, มะค่าโมง, คงคาเดือด, มะคำไก่, รวงผึ้ง, จันอิน, ไข่เน่า, ตะคร้อ, โมกมัน, ดงดำ, ขันทองพยาบาท, สมอไทย, มะเกลือ, เติม, จิกนา, แจง, หูหนู
ครั้งแรกของเมืองไทย กับ “คอนโดทฤษฎีใหม่” จาก แกรนด์ ยู
สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด นิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban Ecology)
ที่คุณและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ของโครงการ ยู ดีไลท์ รัชวิภา เราได้จัดสรรพื้นที่กว่า 2 ไร่ เพื่อปลูกป่าพื้นถิ่นและพื้นที่สีเขียว รอบโครงการซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่นอันทรงคุณค่า ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์โดยนักพฤกษศาสตร์ ให้มี ความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของที่นี่ เมื่อมีต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์พื้นถิ่นตัวเล็กตัวน้อย ต่างๆ ก็จะเกิดเป็นระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสามารถดูแลและพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ เป็นวัฏจักรที่มีทั้ง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช มนุษย์ และสัตว์ภายใต้สิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง สร้างความสุข ในการอยู่อาศัยอย่างสมดุลและยั่งยืน
‘‘เพราะเรายังมียีนของการอยู่กับธรรมชาติ
ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถกลับไปอยู่กับธรรมชาติได้’’
จุลพร นันทพานิช
นักปลูกป่าที่ปลูกสีเขียว
คืนให้ธรรมชาติอย่างเข้าใจและรู้จริง
สถาปนิกที่สนใจเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 BEDROOM COUPLE 30.5 sq.m.
1 BEDROOM COUPLE PLUS 35 sq.m.
1 BEDROOM COUPLE - GARDEN 40 sq.m.
1 BEDROOM DOUBLE TERRACE 40 sq.m.
1 BEDROOM BIG LIVING 40 sq.m.
1 BEDROOM BIG CLOSET 40 sq.m.
1 BEDROOM BIG LIVING-GARDEN 52 sq.m.
1 BEDROOM BIG CLOSET-GARDEN 52 sq.m.
2 BEDROOM FAMILY-A 51.5 sq.m.
2 BEDROOM FAMILY-B 55 sq.m.
2 BEDROOM COUPLE COMBINE 61 sq.m.
1 BEDROOM DELUXE-GARDEN 66.5 sq.m.
Copyright @ 2013 Grand Unity Development Co., Ltd. All Rights Reserved